Salı
Mart, 5
Ana SayfaManşetSUT Artışı İçin Teşekkür Ederiz

SUT Artışı İçin Teşekkür Ederiz

Ülkemizde özel sağlık sektörü uzun süreden beri hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığımızca 2003 yılında uygulamaya konan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile ülkenin her yanında kamu adına verilen ve halkın kolayca ulaşabileceği bir hizmet haline gelmiştir.

Ülkemizde faaliyet gösteren özel sağlık sunucularının tamamına yakını Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olarak faaliyet göstermekte, dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen her uygulama sektör üzerinde oldukça önemli etki yaratmaktadır.

Sektörümüz açısından önemine bakıldığında bu uygulamaların en başında Sağlık Uygulama Tebliği gelmektedir. Sektörümüzün başta fark alınmayan hizmetler olmak üzere tüm hizmetlerde 13 yıldır arttırılmayan fiyatlar ile hizmet sunmak durumunda kalmasının yaratmış olduğu sıkıntılar Derneğimizce her ortamda dile getirilmiş, kamu adına hizmet veren sektörümüzün ayakta kalabilmesi için gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de Cumhurbaşkanlığı nezdinde görüşmeler yapılarak, raporlar sunularak durum aktarılmaya çalışılmıştır.

SGK Başkanlığı ve GSS Genel Müdürlüğü de bu durumu farkında olarak, taraflar arası istişare kültürünü yerleştirmek doğrultusunda sektör paydaşlarını da dikkate alarak çalışma yürütmüş ve bu çalışmanın sonucunda sektörümüzün sürdürülebilirliği için hayati önem arz eden SUT katsayısı artışı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yayınlanan artış oranı beklentilerimizin ve maliyet artışlarımızın çok altında olsa bile sesimizin duyulduğunu ve yıllardır yürüttüğümüz çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı görmek açısından anlamlı ve sevindiricidir.

Bu artış için emeği geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a, Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Mehmet Selim Bağlı’ya, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız Sayın İsmail Yılmaz’a ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Özderyol’a teşekkür ederiz.

Kendilerinin önümüzdeki günlerde Sağlık Uygulama Tebliği katsayıları için yıllık artış oranının da belirlenmesi doğrultusunda da sesimizi duyacaklarına inanıyoruz.

Sözkonusu artışın sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

OHSAD Yönetim Kurulu