Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerSUT Değişikliği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete'de Yayımlandı - 12 Mart 2021

SUT Değişikliği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete’de Yayımlandı – 12 Mart 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 12 Mart 2022 tarihinde  31776 numaralı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” Ek-1’deki şekilde, “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (EK-4/B)” Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğin;

  1. a) 1 inci maddesinde düzenlenen ekli listelerde giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar ise yayımları tarihlerinde,
  2. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ -12 Mart 2022

SUT ekleri 12 Mart 2022