Etiket: alacak

  • Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler

    Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler

    SGK tarafından “Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler” başlıklı duyuruya göre , 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 nci madde ile 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve...
  • SGK’dan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı

    SGK’dan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı

    SGK tarafından yayınlanan duyuruya göre 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklendi. Bahse konu Kanun ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde...