Etiket: ASİAD

  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının Her Yönü Konuşuldu

    Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının Her Yönü Konuşuldu

    Acentem Sigorta Aracıları Birliği (ASİAD) tarafından 26 Mayıs 2016’da, Milli Reasürans Konferans Salonunda, Sigortacılık Haftası Paneli organize edildi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının her yönü ile tartışıldığı ve bilgi alışverişinin gerçekleştiği panelde OHSAD Genel Sekreteri Dr. Cevat Şengül de dernek adına...