Etiket: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listasi

 • Güncel Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi

  Güncel Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi

  SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek/4-A)”, “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek/4-B)” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek/4-H)”nin güncel hali yayınlandı....
 • Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

  Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

  SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek/4-D)” nin güncel hali yayınlandı. Duyurunun aslı için: Güncel Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (09/02/2017 Tarihinden Geçerli) SUT EKİ GÜNCEL EK/4-D
 • Yerelleşme Sürecinde Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi

  Yerelleşme Sürecinde Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi

  SGK tarafından 10. Kalkınma Planı ve 64. Hükümet Eylem Planı kapsamında Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) yapılan düzenlemeye ilişkin duyuru yayınlandı. Duyurunun aslı için: Yerelleşme Sürecine İlişkin Duyuru Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) yapılan düzenlemeye ilişkin liste için
 • Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar

  Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar

  SGK tarafından Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru yayınlandı. Duyuruya göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararları gereği “Bedeli...
 • Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar

  Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar

  SGK tarafından 2016-2.Dönem Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru yayınlandı. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 2016-2.DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA...
 • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılacak Değişiklikler ve Eklenen İlaçlar Listesi

  Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılacak Değişiklikler ve Eklenen İlaçlar Listesi

  SGK tarafından “Yönetmeliğin 9-I ve 9-İ Maddelerine Göre Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılacak Değişiklikler Ve Ek-4-H Listesine Eklenen İlaçlar Listesi” hakkında duyuru yayınlandı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme...
 • Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Düzenleme

  Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Düzenleme

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2016/8 (Ek)  yayınlandı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama...