Etiket: Belge

 • İstanbul Cibali SGK Sektör Fatura Eki Belge Teslim Süreçleri

  İstanbul Cibali SGK Sektör Fatura Eki Belge Teslim Süreçleri

  SGK mensubu hastalara sunulan sağlık hizmet bedellerinin ödenebilmesi için ödemeye esas tüm verilerin Medula sistemine girilme zorunluluğu bulunuyor. Sadece İstanbul’a bağlı sağlık kuruluşları için geçerli olmak üzere İstanbul Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ile fatura teslim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar...
 • e-Bildirge Hakkında Duyuru

  e-Bildirge Hakkında Duyuru

  SGK tarafından yayınlanan duyuruda aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlendiği e-Bildirge programlarının İnternet Explorer üzerinden hizmet verdiği belirtildi. Bu nedenle ikinci bir duyuruya kadar e-Bildirge programı için Chrome ve FireFox tarayıcılarının kullanılmaması hususu önemle duyurulur. Duyurunun aslı için: e-Bildirge...
 • Sağlık Bakanlığı 2016 Yılı Fiyat Tarifesi Belirlendi

  Sağlık Bakanlığı 2016 Yılı Fiyat Tarifesi Belirlendi

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli Başlıklı 57. maddesi uyarınca 2016 yılı sununa kadar düzenlenecek olan veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul...
 • Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge

  Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge

  SGK Başkanlığı tarafından 29.02.2012 tarihinde “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” ile ilgili duyuru yayınlandı. OHSAD Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge