Etiket: Danıştay 15. Daire

 • SGK Tarafından Danıştay Kararı İle İlgili Duyuru Yayınlandı

  SGK Tarafından Danıştay Kararı İle İlgili Duyuru Yayınlandı

  SGK tarafından ‘Danıştay Kararı İle İlgili’ başlığı ile duyuru yayınlandı. Tebliğin mevcut hali ile 24.07.2017 tarihi itibariyle yürütüleceği hali ekte yer almaktadır. Duyuru için: SGK Tarafından Danıştay Kararı İle İlgili Duyuru Tebliğ için: Tebliğin mevcut hali ile 24.07.2017 tarihi...
 • Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğini Durdurdu

  Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğini Durdurdu

  Sağlık Bakanlığının, 3 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe koyduğu “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ilgili olarak TTB iptal davası açmıştı. Türk Tabipleri...
 • TTB’nin ÖHY ile İlgili Başvurusunda Danıştay Kararı

  TTB’nin ÖHY ile İlgili Başvurusunda Danıştay Kararı

  Türk Tabipleri Birliği’nce 23.01.2015 tarihli Özel hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddeleri hakkında dava açılmıştır. Konuya ilişkin Danıştay 15. Dairesi tarafından başvurulan hususların bazılarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. İlgili karara göre; Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Planlama...
 • Danıştay GSS Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti

  Danıştay GSS Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti

  Danıştay 15. Daire “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik”in bazı maddelerini iptal etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.07.2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik”in...