Etiket: erteleme

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri için 25 Mayıs Son Gün

  Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri için 25 Mayıs Son Gün

  SGK tarafından yayınlanan duyuruya göre, işverenler ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine yapılan inceleme neticesinde, 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017 tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin bilgisayar sistemindeki yoğunluk...
 • Reçete Teslim Tarihi 22 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

  Reçete Teslim Tarihi 22 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

  SGK tarafından ‘Reçete teslim tarihi’ başlıklı duyuruda 2017/1 sayılı Ek Protokol ile yapılan değişiklikler sonucunda Nisan 2017 dönemi sonlandırılmasındaki yaşanan gecikme nedeniyle Nisan 2017 dönemine ait reçete ve eki belgelerin teslim edilme son tarihi 22.05.2017 tarihi mesai bitimine kadar...
 • İlaç Geri Ödemesinde 2017/1. Dönem için Başvuru Tarihleri Uzatıldı

  İlaç Geri Ödemesinde 2017/1. Dönem için Başvuru Tarihleri Uzatıldı

  SGK tarafından İlaç Geri Ödeme Komisyonu Çalışma Takvimi Hakkında duyuru yayınlandı. Duyuruda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen talep üzerine, 2017/1. Dönem için 31.03.2017 olarak belirlenen son başvuru tarihinin 10.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi....
 • Prim Borçlarının Ertelenmesi Yönündeki Beyanların Değiştirilmesi

  Prim Borçlarının Ertelenmesi Yönündeki Beyanların Değiştirilmesi

  SGK tarafından Prim Borçlarının Ertelenmesi Yönündeki Beyanların Değiştirilmesine ilişkin duyuru yayınlandı. Duyurunun aslı için: Prim Borçlarının Ertelenmesi Yönündeki Beyanların Değiştirilmesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü PRİM BORÇLARININ ERTELENMEMESİ YÖNÜNDEKİ BEYANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6770 sayılı...
 • Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler

  Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler

  SGK tarafından “Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler” başlıklı duyuruya göre , 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 nci madde ile 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve...
 • SGK’dan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı

  SGK’dan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı

  SGK tarafından yayınlanan duyuruya göre 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklendi. Bahse konu Kanun ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde...
 • Yoğun Bakım Personelinin Eğitim Alması Konusunda Süre Uzatıldı

  Yoğun Bakım Personelinin Eğitim Alması Konusunda Süre Uzatıldı

  Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 8 Şubat 2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre yoğun bakım personelinin eğitim alması şartı 31/12/2017 tarihine kadar uzatıldı. Yoğun bakım personeli seviyesinin...
 • Habertürk – Kemoterapi İlaçlarına İkinci Erteleme 06.08.2015

  Habertürk – Kemoterapi İlaçlarına İkinci Erteleme 06.08.2015