Etiket: hekim ücretleri

  • TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

    TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

    TTB tarafından TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesinin belirlendiği duyuruldu. 2017 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate alınarak TTB Merkez...