Etiket: HUV katsayısı

  • TTB-HUV Katsayısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebimizi TTB ye ilettik

    TTB-HUV Katsayısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebimizi TTB ye ilettik

    Sektörümüzün yakından takip ettiği üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Türkiye geneli uygulanacak olan “Katsayı Listesi” 2021 Yılı katsayılarına %30 oranında artış yapılarak 24 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştır. Söz konusu katsayı serbest meslek icrası...