Etiket: HUV katsayısı

  • TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı 2. Dönem Katsayıları Belirlendi

    TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı 2. Dönem Katsayıları Belirlendi

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından, TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranı ve işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi. Karara göre; 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında olmak üzere TTB-HUV özel hekimlik katsayı...
  • TTB-HUV Katsayısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebimizi TTB ye ilettik

    TTB-HUV Katsayısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebimizi TTB ye ilettik

    Sektörümüzün yakından takip ettiği üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Türkiye geneli uygulanacak olan “Katsayı Listesi” 2021 Yılı katsayılarına %30 oranında artış yapılarak 24 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştır. Söz konusu katsayı serbest meslek icrası...