Etiket: ilaç kullanımı

  • SUT’un Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri Kısmında Değişiklik

    SUT’un Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri Kısmında Değişiklik

    SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinin “Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri” Başlıklı 4.2.33. Maddesi Hakkında Duyuru yayınlandı. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN “GÖZ HASTALIKLARINDA İLAÇ KULLANIM İLKELERİ” BAŞLIKLI 4.2.33. MADDESİ HAKKINDA DUYURU...
  • Sağlık Uygulama Tebliğinde Yer Alan Sağlık Raporlarına İlişkin Açıklama Yayınlandı

    Sağlık Uygulama Tebliğinde Yer Alan Sağlık Raporlarına İlişkin Açıklama Yayınlandı

    Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 05.08.2015 tarih, 29436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliğinin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmıştı. SUT’un “4.1.3 – İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı...