Etiket: İnfüzyon Kemoterapileri

  • İnfüzyon Kemoterapileri İle İlgili Duyuru

    İnfüzyon Kemoterapileri İle İlgili Duyuru

    SGK, GSS tarafından “İnfüzyon Kemoterapileri İle İlgili Duyuru” yayınlanmıştır. 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kemoterapi işlemleri; 704.691 Manuel İnfüzyon kemoterapisi, 704.692 Yarı otomatik infüzyon...