Etiket: Karar

 • Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, 1 Şubat 2019 Tarihli ve 30673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar için: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı-01.02.2019
 • Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 8 Haziran 2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Sözkonusu karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
 • Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 25 Mart 2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Sözkonusu karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı    
 • Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

  Sağlık Bakanlığı TKHK tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı konulu duyuru yayınlandı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu (SHFK), ilgili yönetmelik gereği 6/10/2016 tarihinde toplantı yaparak bazı ilaç ve işlemlere...
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Madde Danıştay Kararı İle İptal Edildi

  Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Madde Danıştay Kararı İle İptal Edildi

  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Maddenin Danıştay kararıyla iptal edilmesi sebebi ile İl Sağlık Müdürlüklerine bu maddeye istinaden işlem yapılmaması hakkında yazı gönderdi. Bilindiği gibi, Geçici 2. maddede yapılan değişiklik ile ruhsatlı hastane...
 • Ağız ve Diş Sağlığı Danıştay Kararlarının Uygulanması

  Ağız ve Diş Sağlığı Danıştay Kararlarının Uygulanması

  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Danıştay Kararlarının Uygulanması hakkında duyuru yayımlandı. 03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle...
 • Cumhuriyet – İlaçta Devrim Karar 25.11.2015

  Cumhuriyet – İlaçta Devrim Karar 25.11.2015

 • TTB Tarafından Açılan Özel Hastaneler Yönetmeliği Davası Kararı

  TTB Tarafından Açılan Özel Hastaneler Yönetmeliği Davası Kararı

  Değerli Üyelerimiz; TTB’nin özel hastaneler tarafından muayene ve kontrol birimi açılmasına karşı açtığı dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karar ve TTB tarafından yapılan açıklama aşağıdadır. Bilgilerinize, OHSAD Kaynak: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-5405.html Sağlık Bakanlığı 11.7.2013 tarihinde Özel Hastaneler...