Etiket: Lenalidomid

  • SUT’un Lenalidomid Başlıklı Bendinde Değişiklik

    SUT’un Lenalidomid Başlıklı Bendinde Değişiklik

    DANIŞTAY KARARI İLE İLGİLİ DUYURU Danıştay Onbeşinci Dairesinin 01/04/2016 tarihli ve 2016/2324 Esas sayılı kararı ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.C maddesinin “Lenalidomid” başlıklı (n) bendinde yer alan “Tedavinin devamında her 6’ıncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise...