Etiket: malpraktis

  • Malpraktis Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı – 15.06.2022

    Malpraktis Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı – 15.06.2022

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ”Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına Ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 15 Haziran 2022 tarih ve 31867 no’lu  Resmî Gazete’de yayımlandı. Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî...