Etiket: Merkez

  • Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Merkezleri Hakkında Yönetmelik

    Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Merkezleri Hakkında Yönetmelik

    Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ağustos 2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değiklik yönetmeliğinin aslı için: Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında...