Etiket: muaf

  • Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

    Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

    SGK tarafından hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi yayınlandı. SUT Tebliğinin 4.1.6-(5) numaralı maddesinde “Kurumca katılım payından muaf tutulan hastalıklar, hastalıkları tanımlayan ICD-10 kodları ve bu hastalıklarda kullanılacak ilaçların yer aldığı EK-4/D Listesi, “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-4/D) olarak Kurumun...
  • Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

    Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

    SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek/4-D)” nin güncel hali yayınlandı. Duyurunun aslı için: Güncel Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (09/02/2017 Tarihinden Geçerli) SUT EKİ GÜNCEL EK/4-D