Etiket: multidisipliner

  • 9. Akademik Geriatri Kongresi Nisan’da Antalya’da

    9. Akademik Geriatri Kongresi Nisan’da Antalya’da

    Akademik Geriatri Derneği tarafından 13-17 Nisan 2016 tarihlerinde Xanadu Otel, Belek / Antalya’da 9. Akademik Geriatri Kongresi 2016 düzenleniyor. İnterdisipliner ve multidisipliner bir yaklaşımı amaçlayan Geriatri biliminin amacına uygun olarak farklı disiplinlerden konuşmacılar ve konularıh yer alacağı kongre yaşlı...