Etiket: nÜrünlerin Eşleştirilmesi

  • Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi

    Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi

    SGK tarafından yayınlanan duyurularda yatarak tedavi listelerinde bulunan tıbbi malzemeler için tıbbi malzeme SUT kodlarına firmalardan ürünlerini eşleştirmeleri istenilmişti. Böylelikle yaklaşık bir milyon ürün, SUT kodları bazında sisteme tanımlandı. Ancak az sayıda da olsa ürünlerini sisteme eşleyemeyen, hatalı eşleyen...