Etiket: Özel Sigortalar

  • HUV Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru

    HUV Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru

    TTB, Özel Sigortalar, Anlaşmalı Kurumlar ve Özel Hastaneler arasında yapılacak protokol henüz netleşmediği ve mutabakat sağlanmadığı için, 1 Mayıs 2015 tarihi itibari ile HUV’a geçiş mümkün görülmemektedir. Bilgilerinize sunulur, OHSAD