Etiket: Planlama ve İstihdam Komisyonu

  • TTB’nin ÖHY ile İlgili Başvurusunda Danıştay Kararı

    TTB’nin ÖHY ile İlgili Başvurusunda Danıştay Kararı

    Türk Tabipleri Birliği’nce 23.01.2015 tarihli Özel hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddeleri hakkında dava açılmıştır. Konuya ilişkin Danıştay 15. Dairesi tarafından başvurulan hususların bazılarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. İlgili karara göre; Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Planlama...