Etiket: Resmi Yazı Taslağı

  • Tıbbi Atıklar Hakkında Resmi Yazı Taslağı

    Tıbbi Atıklar Hakkında Resmi Yazı Taslağı

    Değerli Üyelerimiz; OHSAD tarafından hazırlanarak, ilgili makama iletilen “Tıbbi atık imha ücretlerinin Kg. cinsinden hesaplanması” konulu resmi yazı taslağı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Yazının ilgili makamlara sağlık kuruluşları düzeyinde yapılacak itirazlar için kullanılabileceğini bilgilerinize sunarız. Tıbbi Atık Yazısı Bilgilerinize, OHSAD