Etiket: Sağlık Kuruluşları

 • Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelikteki Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

  Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelikteki Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

  Danıştay 15. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, Sağlık Bakanlığı’nın Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yaptığı değişikliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde; yabancı sağlık meslek mensuplarının Türkiye’de yalnızca özel...
 • Acil Müdahale Sonucu Yoğun Bakıma Alınan Hastalar Hakkında

  Acil Müdahale Sonucu Yoğun Bakıma Alınan Hastalar Hakkında

  Sağlık Bakanlığı tarafından Acil Hizmet Sunumu Hakkında başlıklı duyuru yayınlandı. Duyuruya göre acil müdahale sonucu yoğun bakım ünitesine yatışı uygun görülen hastalar ile acil hal kapsamında 112 Komuta Kontrol Merkezi Koordinasyonunda sevk ile yoğun bakıma yatışı yapılan hastalara bu...
 • Turquality Programından Sağlık Kuruluşları Yararlanacak

  Turquality Programından Sağlık Kuruluşları Yararlanacak

  Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk, Turquality programından sağlık kuruluşlarının da yararlanmaya başlayabileceğini söyledi. www.hurriyet.com.tr haberine göre, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Öztürk:”Turquality programından sağlık kuruluşları da...
 • HUV Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru

  HUV Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru

  TTB, Özel Sigortalar, Anlaşmalı Kurumlar ve Özel Hastaneler arasında yapılacak protokol henüz netleşmediği ve mutabakat sağlanmadığı için, 1 Mayıs 2015 tarihi itibari ile HUV’a geçiş mümkün görülmemektedir. Bilgilerinize sunulur, OHSAD
 • OHSAD Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu

  OHSAD Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu

  Değerli Üyelerimiz; Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 22.01.2015 tarihinde saat 13:00’da Dernek Merkezinde, aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, üyelere web sitesi üzerinden duyurulmasına; gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ertelenmesi halinde, 04.02.2015 Çarşamba günü saat 11:00’da yine...
 • 27.05.2012 Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  27.05.2012 Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Danıştay 15. Dairesi tarafından verilen 2013/5792 esas no’lu, 27.05.2012 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Durdurulması kararı yayınlandı. Bilgilerinize, OHSAD Danıştay 15. Dairesi Tarafından Verilen “27.05.2012 Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel...