Etiket: Sağlık Uygulama

  • SUT Acil Sağlık Hizmeti Ödemeleri Hakkında

    SUT Acil Sağlık Hizmeti Ödemeleri Hakkında

    SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru yayınlandı. Duyuruya göre; 07.10.2016 tarihli 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özel tıp merkezleri ile özel dal merkezleri tarafından verilen acil sağlık hizmetlerinin hizmet başına ödeme...