Etiket: Tıbbi Atıklar

 • Tıbbi Atık Bertaraf Ücretlerine İlişkin Duyuru

  Tıbbi Atık Bertaraf Ücretlerine İlişkin Duyuru

  Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü’ nce İstanbul’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına gönderilen 2015 Yılı Ocak – Haziran Tıbbi Atık Bertaraf Ücretlerine ilişkin yazılarda geçmiş yıla oranla ücretlerdeki yüksek artışlar olduğu görülmüştür. Söz konusu yazılar eski...
 • Tıbbi Atıkların Ücretlendirilmesi İle İlgili İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

  Tıbbi Atıkların Ücretlendirilmesi İle İlgili İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

  Değerli Üyelerimiz; Sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar, düzenli olarak belediyelerin yetkili birimleri tarafından toplanmakta ve imha edilmektedir. Ancak son dönemlerde üyelerimizden aldığımız geri bildirimlerden, bu sürecin yöntemi ve ücretlendirilmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Söz konusu tıbbi atıkların toplama...
 • Tıbbi Atıklar Hakkında Resmi Yazı Taslağı

  Tıbbi Atıklar Hakkında Resmi Yazı Taslağı

  Değerli Üyelerimiz; OHSAD tarafından hazırlanarak, ilgili makama iletilen “Tıbbi atık imha ücretlerinin Kg. cinsinden hesaplanması” konulu resmi yazı taslağı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Yazının ilgili makamlara sağlık kuruluşları düzeyinde yapılacak itirazlar için kullanılabileceğini bilgilerinize sunarız. Tıbbi Atık Yazısı Bilgilerinize, OHSAD