Etiket: Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu

  • TAVI Kayıt Formu Pilot Çalışmaları Başladı

    TAVI Kayıt Formu Pilot Çalışmaları Başladı

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Hizmeti Sunucularına Duyuru (TAVI Kayıt Formu Pilot Çalışmalarının Başlatılması) yayımlandı. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü …./02/2018 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU (TAVI Kayıt Formu Pilot Çalışmalarının Başlatılması) Ulusal Kayıt...