Etiket: TTB HUV

  • TTB-HUV Katsayısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebimizi TTB ye ilettik

    TTB-HUV Katsayısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebimizi TTB ye ilettik

    Sektörümüzün yakından takip ettiği üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Türkiye geneli uygulanacak olan “Katsayı Listesi” 2021 Yılı katsayılarına %30 oranında artış yapılarak 24 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştır. Söz konusu katsayı serbest meslek icrası...
  • TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları

    TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları

    Türk Tabipleri Birliği tarafından 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak katsayı listesi yayımlandı. 2019 Yılı HUV katsayılarında, geçen yıl olduğu gibi, virgülden sonra iki hane (ve 2. hane rakamında yuvarlama) uygulamasına devam edilecektir. İL...