Etiket: Türk Dişhekimleri Birliği

  • TDB’nin Sağlık Uygulama Tebliği Davalarında İptal Kararı

    TDB’nin Sağlık Uygulama Tebliği Davalarında İptal Kararı

    Danıştay, hastaların ağız diş sağlığı hizmetlerine SGK ile anlaşmalı kurumlarda erişemediklerinde özel muayenehane ve sağlık kuruluşlarına sevk edilebileceklerine karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkartılan iki ayrı düzenleme ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davalarda karar verildi. 2010...
  • Danıştay Tarafından e-Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu

    Danıştay Tarafından e-Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu

    Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliğince Sağlık Bakanlığının, 05.02.2015 günlü “e-Nabız Projesi” konulu Genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davaya ilişkin Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. Danıştay Kararına ulaşmak için Danıştay 15. Daire e-Nabız Kararı