Etiket: uygulama tebliği

  • Sağlık Uygulama Tebliğinde Yer Alan Sağlık Raporlarına İlişkin Açıklama Yayınlandı

    Sağlık Uygulama Tebliğinde Yer Alan Sağlık Raporlarına İlişkin Açıklama Yayınlandı

    Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 05.08.2015 tarih, 29436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliğinin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmıştı. SUT’un “4.1.3 – İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı...