Etiket: yabancı sağlık mensupları

  • Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelikteki Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

    Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelikteki Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

    Danıştay 15. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, Sağlık Bakanlığı’nın Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yaptığı değişikliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde; yabancı sağlık meslek mensuplarının Türkiye’de yalnızca özel...