Cumartesi
Şubat, 24
Ana SayfaHaberlerTeletıp ve Teleradyoloji Sistemi Genelgesi Yayımlandı

Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Genelgesi Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Genelgesi 2019/16 yayımlandı.

Genelge için: Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Genelgesi 2019/16


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 67523305-719-E.5041 26.07.2019
Konu: Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi

2019/16

Bilindiği üzere sağlık hizmetinde zaman ve maliyetten tasarruf sağlanabilmesi amacıyla, Bakanlığımız tarafından radyolojik tetkiklere ait görüntülere 7×24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ve hekimler ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan, Teletıp ve Tele Radyoloji Sistemi geliştirilmiştir.

Sisteme Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) bulunan 1855 sağlık tesisi entegre edilmiş ve böylelikle ülke genelindeki sağlık tesislerinde bulunan tıbbi görüntü ve raporları merkezi bir yazılımla izlenebilir, raporlanabiliı* hale gelmiş, vatandaşlarımız kendilerine ait tıbbi görüntülere e-Nabız kullanıcı hesaplarından erişebilirken, hekimlerimiz kendi hastalarının diğer sağlık tesislerindeki görüntüleri dahil tıbbi kayıtlarına erişim imkanına kavuşmuştur. Sistem üzerinde 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 184 milyon radyolojik görüntü ve 80 milyon radyoloji raporu bulunmaktadır. Ayrıca sistem ile radyologlar, zamandan ve mekandan bağımsız olarak kendi hastaneleri ile yetkilendirilmiş oldukları sağlık kuruluşlarına ait radyolojik görüntülere erişmek suretiyle raporlama yapabildiği gibi, aynı görüntü için ikinci görüş isteme ya da aynı görüntüyü ekrana alarak bir başka radyolog ile canlı görüşme şeklinde konsültasyon yapabilmektedir.

Sistemimiz, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) tarafından her yıl Amerika, Avrupa ve Asya’da düzenlenmekte olan, birçok ülkeden çeşitli firma, kurum ve kuruluşların katıldığı IHE Connectathon’da “Bilişim Teknolojisi ve Radyoloji” teknik çerçevelerinde uyumluluk testlerini başarı ile tamamlamış ve 14 aktöre ait “Birlikte Çalışabilirlik” testlerini başarıyla geçerek dünya genelinde kamu kurumuna ait ilk ve tek yazılım olma özelliğine sahip olmuş ve yeterliliği uluslararası olarak onaylanmıştır.

Hastaların geçmiş zamanlarda çekilmiş görüntü ve raporlarına hekimler tarafından erişilebilmesi amacıyla mükerrer tetkik sorgulama servisi geliştirilmiş, sağlık tesislerinde faaliyet gösteren firmaların entegre olması sağlanmış ve 01.04.2019 tarihinden itibaren ülke genelinde yaygınlaştırılarak tüm sağlık tesislerine duyurusu yapılmıştır. Yapılan bu geliştirme sayesinde mükerrer tetkiklerin önüne geçilerek tasarruf yapılması, hastaların daha fazla radyasyona maruz kalmasının önüne geçilmesi, hastaların sağlık tesislerinde harcadıkları zamanın azaltılması ve daha etkin sağlık hizmeti alması sağlanmıştır. Yapılan incelemelerde mükerrer tetkik sorgulama sonucunda görüntülere veya raporlara erişim sağlayan hekimlerin yaklaşık % 65’inin yeni bir istemden vazgeçtiği tespit edilmiştir. Sistem hakkında gerekli tüm bilgilere https://teletip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanabilir.

Bu kapsamda

1. Tüm sağlık tesislerinde mükerrer tetkik sorgulama servislerinin çalıştığının ve hekimin kullanabildiğinin test edilmesi,
2. Tüm sağlık tesislerindeki hekimlerin sistem hakkında bilgilendirilmesi ve kullanımı yönünde eğitim verilmesi,
3. Acil durumlardaki kullanımlar hariç olmak üzere, 2 Eylül 2019 tarihi itibari ile mükerrer tetkik sorgulama servisinden görüntüsü veya raporu sorgulanmayan veya sorgulandığı halde görüntülere veya raporlara erişim sağlanmadan doğrudan istenen tetkiklerin MEDULA sistemine bildiriminin yapılmayacağı ve dolayısıyla tetkikin geri ödemesinin gerçekleşmeyeceğinin tebliğ edilmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim..

Dr. Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı