Tıbbi Atık Bertaraf Ücretlerine İlişkin Duyuru

0
61
Hastane laboratuvar ortamında laborant

Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü’ nce İstanbul’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına gönderilen 2015 Yılı Ocak – Haziran Tıbbi Atık Bertaraf Ücretlerine ilişkin yazılarda geçmiş yıla oranla ücretlerdeki yüksek artışlar olduğu görülmüştür.

Söz konusu yazılar eski yıllarda gönderilen yazılarla karşılaştırıldığında; eski yıllarda yazı ekinde hesaplama yöntemleri gönderilirken bu dönem gönderilen yazılarda tıbbi atık bertaraf ücreti hesaplanırken hangi yöntemle hesaplama yapıldığına dair bir ibare bulunmadığı görülmektedir.

2015 yılı için İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tıbbi atık ücreti olarak 1 (bir) kg bertaraf ücretinin 1,40 TL olarak belirlenmiş olduğunu, ancak bununla birlikte yatak sayısı üzerinden yapılan kg hesabında, aynı kurul kararında bir uygulama değişikliği olmamasına rağmen kg hesabının hatalı yapıldığı tespit edilmiştir. Önceki yıllarda, ilgili müdürlük tarafından il mahalli çevre kurulu kararları ile yatak sayıları ve katsayıları üzerinden hesaplanan kg miktarları ve hesaplamaları içeren örnek tablo aşağıda sunulmaktadır.

İstanbul’da faaliyet gösteren sağlık sunucularının durumu anlatan bir dilekçe ile İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’ne başvurarak, İl Mahalli Çevre Kurulu kararınca belirlenmiş 2015 yılı için yatak sayısı üzerinden kg miktarı toplamının daha önceki yıllara göre düzeltilip, 2015 yılı tıbbi atık kg katsayısı olan 1,40 TL ile çarpılarak tekrardan hesaplama yapılmasını talep etmesi gerekmektedir.

ÖRNEK TABLO:

tibbi-atik-tablo