Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Sisteme Tanımlanması

0
44
TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA EŞLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN SİSTEME TANIMLANMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-21

SGK, GSS tarafından Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Sisteme Tanımlanması İle İlgili duyuru yayınlandı.

Firmaların, eşleştirme süresinin bitiminden sonra (15/04/2016) kendi ürünlerini yanlış SUT koduna eşleştirdiklerini tespit etmeleri halinde “medsahis” sistemi üzerinden düzeltmelerine olanak olmadığından Kurumumuza sistemde tanımlanmış ürünlerin kaydının silinmesine yönelik başvurmaları gerekmektedir. Kaydının silinmesini istediği ürününü başka bir SUT koduna eşleştirme talebinin olması durumunda Kurumumuz internet sitesinde 20/04/2016 tarihinde yayımlanmış olan “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME
BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” doğrultusunda C Grubu başvuru yöntemi ile talep etmesi gerekmektedir.
Sağlık hizmeti sunucularınca bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün; satın alındığı tarihte TİTUBB sisteminde kaydının tamamlanmış olması (Ürünün, 01/12/2015 tarihinden önceki TİTUBB kayıtlarında hem “Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)” hem de SGK Durumunun uygun olması aranacak olup, 01/12/2015 tarihinden sonraki ürün güncellemelerinde ve/veya yeni kayıtlarda sadece “Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)” durumunun uygun olması yeterlidir), hastaya kullanıldığı tarihte de sistemde tanımlı olması gerekmektedir.
Tanımlamalar sadece SUT’un “3.1.3 – Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlığının birinci fıkrasında sayılan listelerdeki (Set SUT kodları hariç) SUT kodları için yapılmıştır. Bu listeler dışında kalan diğer tıbbi malzeme listelerindeki SUT kodları için firmalardan eşleştirme alınmamış ve sistemde tanımlama yapılmamıştır. Dolayısıyla diğer listelerdeki SUT kodları için sistemde tanımlanma şartı aranmayacak olup TİTUBB kaydı aranması yeterli olacaktır.
Sistemde SUT kodu bazında tanımlı olan barkodlar için; https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf adresinden SUT kodu bazında, barkod bazında, satın alma tarihi bazında, işlem tarihi bazında sorgulamalar yapılabilecektir.
Firmalar medsahis sistemini mevcut şifreleri ile kullanabileceklerdir. Ürünlerinde değişiklik yapamamak ve yeni ürün yükleyememekle birlikte iletişim bilgilerindeki (adres, eposta, telefon) değişiklikleri, medsahis sisteminde güncellemeleri ve yazılı olarak da Kurumumuzu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır.

Duyurunun aslı için: Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Sisteme Tanımlanması İle İlgili duyuru