Cuma
Şubat, 23
Ana SayfaHaberlerTıbbi Malzeme Listelerinin Medulaya Tanımlanması ile İlgili SHS ve Firmalara Duyuru

Tıbbi Malzeme Listelerinin Medulaya Tanımlanması ile İlgili SHS ve Firmalara Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tıbbi malzeme listelerinin Medulaya tanımlanması ile ilgili sağlık hizmet sunucuları ve tıbbi malzeme firmalarına önemli duyuru-16 yayımlandı.


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

26/11/2015

TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA
EŞLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN MEDULAYA TANIMLANMASI İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU-16

Kurumumuzca yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi ile İlgili Önemli Duyuru-14” kapsamında tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerini tıbbi malzeme alan tanımı (SUT kodu) bazında eşleştirme işlemi tamamlanmıştır.

Firmalarca yapılan eşleştirmeler Kurumumuzca herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın firmaların kendi beyanları doğrultusunda eşleştirdikleri SUT kodları bazında MEDULA’ya tanımlanacak olup, söz konusu barkodlar duyuru eki EK-1 Listede yer almaktadır.

Firmaların ürünleri; eşleştirme süresi içinde TİTUBB’ta kayıtlı etiket adı esas alınarak oluşturulmuş olan duyurumuz eki EK-1 listesindeki etiket adıyla MEDULA sisteminde tanımlanacaktır. Firmaların TİTUBB’ta etiket adında değişiklik yapmaları durumunda ödemelerde sorun yaşanabilecektir. Bu nedenle firmaların etiket adlarında değişiklik yapmamalarında, etiket adında değişiklik yapılması durumunda ise barkod değişikliğine gidilmesinde yarar bulunmaktadır.

Ayrıca duyuru eki EK-1 Listede; “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin MEDULA’ya Tanımlanması ile İlgili Önemli Duyuru- 13” kapsamında MEDULA’ya tanımlanmış olan barkodlar da yer almaktadır.

“Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-14” kapsamında ürün eşleştiren firmalardan bazılarının hala “TAAHHÜTNAME’’yi Kurumumuza teslim etmedikleri görülmüştür. 14 numaralı duyurumuzda da belirtildiği gibi “TAAHHÜTNAME’’ yi Kurumumuza teslim etmeyen firmaların yapmış oldukları barkod eşleştirmeleri duyuru eki EK-1 Listesinde yer alsa bile taahhütname teslim edilene kadar MEDULA sisteminde yer almayacaktır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için en kısa sürede taahhütnamelerin Kurumumuza teslim edilmesinde yarar bulunmaktadır.

Duyuru eki EK-2 Listede yer alan SUT kodları, komponentlerden oluşan SET kodları olduğundan (Her vakaya ve/veya her hastaya göre değişiklik gösterebildiğinden) firmalardan eşleştirme alınmamış ve MEDULA’ya bu SET kodlarına ilişkin herhangi bir barkod tanımlanmamıştır. Ancak bu SET kodlarını oluşturan komponentlerin SUT kodları mevcuttur ve bu SUT kodları için de 14 numaralı duyurumuz kapsamında firmalardan eşleştirme başvuruları alınmış olup eşleştirilen ürünler duyurumuz eki EK-1 Listede yer almaktadır. Ayrıca bu SET kodlarını oluşturan komponentlerin sağlık hizmeti sunucularınca MEDULA’ya hizmet kaydı yapılması zorunludur.

Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydı yapılamayacaktır.

Duyuru eki EK-1 Listesinde yer almayan (Eşleştirme yapılmayan veya yeni imal–ithal edilen) ürünlerin MEDULA sisteminde tanımlanabilmesi için; ilgili firmalarca Kurumca yayımlanacak olan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda yer alan C Grubu Başvuru yöntemi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Duyuru eki EK-1 Listede yer alan ürünlerdeki durum değişiklikleri için de yine kılavuzdaki D Grubu Başvuru yöntemi ile değişiklik talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kurumumuzca; duyuru eki EK-3 Listesinde yer alan SUT kodları ve Ismarlama Tıbbi Cihaz (ITC) kapsamındaki ürünler dışındaki C ve D Grubu başvurular 01/06/2016 tarihinden sonra kabul edilecektir. Duyuru eki EK-3 Listesinde yer alan SUT kodları ve Ismarlama Tıbbi Cihaz (ITC) kapsamındaki ürünler için C ve D grubu başvurular ise Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunun yayımlanma tarihinden itibaren kabul edilecektir.

Eşleştirilen ürünler tamamen firmaların beyanı esas alınarak MEDULA sistemine kaydedilmiş bulunmaktadır. Yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde oluşan zararlar verilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmeti sunucularından ilgili mevzuat doğrultusunda tahsil edilecektir. Bu nedenle sağlık hizmeti sunucularının da firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almaları yararlı olacaktır.

Firmaların, eşleştirme süresinin bitiminden sonra (16/11/2015) kendi ürünlerini yanlış SUT koduna eşleştirdiklerini tespit etmeleri halinde “medsahis” sistemi üzerinden düzeltmelerine olanak olmadığından Kurumumuza MEDULA’da tanımlanmış ürünlerin kaydının silinmesine yönelik başvurmaları gerekmektedir. Kaydının silinmesini istediği ürününü başka bir SUT koduna eşleştirme talebinin olması durumunda Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda yer alan C Grubu başvuru yöntemi ile talep etmesi gerekmektedir.

01/12/2015 tarihinden itibaren TITUBB’ta “SGK durum”u kaldırılacak olup bu alana firmalar ürünleri için SUT kodu eşleştirmesi yapmayacaklardır.

Sağlık hizmeti sunucularınca bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün; satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde “Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)” durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.

MEDULA sisteminde SUT kodu bazında tanımlı olan barkodlar için; https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ubbBarkodSorgu.jsf adresinden SUT kodu bazında, barkod bazında, satın alma tarihi bazında, işlem tarihi bazında sorgulamalar yapılabilecektir.

Firmalar medsahis sistemini mevcut şifreleri ile kullanabileceklerdir. Ürünlerinde değişiklik yapamamak ve yeni ürün yükleyememekle birlikte iletişim bilgilerindeki (adres, e-posta, telefon) değişiklikleri medsahis sisteminde güncellemeleri ve yazılı olarak da Kurumumuzu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirmemeleri halinde mevcut adreslerine yapılacak tebligatların sorumluluğu ilgili firmalara ait olacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Duyurunun aslı ve ekleri için: