Salı
Mart, 5
Ana SayfaHaberlerTıbbi Malzemelerin Geri Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

Tıbbi Malzemelerin Geri Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri hakkında duyuru yayımlandı.

Duyuru için: Tıbbi Malzemelerin Geri Ödeme İşlemleri


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

26.11.2019

DUYURU

TIBBİ MALZEMELERİN GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 04/09/2019 tarihli ve 30878 sayılı Resme Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile SUT’un 3.1.2.2 numaralı “Sözleşmeler Kapsamında Bedeli Karşılanan Tıbbi Malzemelere İlişkin Sağlık Raporu ve Reçeteler” başlıklı maddesinde “(5) SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla; geri ödeme işlemlerinde uygulamada birlikteliğin sağlanması ve hasta mağduriyetinin önlenmesi amacıyla, bahse konu düzenleme öncesinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak düzenlenen sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.