Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerTıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar

Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar

SGK tarafından 2016-2.Dönem Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru yayınlandı.


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

2016-2.DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9-ı ve 9-i maddeleri ve Sağlık Uygulama Tebliğ’nin 4.4.1 maddeleri gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 16.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Duyurunun aslı için: 2016-2.Dönem Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet
Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesine (EK-4/B) eklenen ürünler
4) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar