Perşembe
Temmuz, 18
Ana SayfaGenelTimreport - Hizmet İhracatçıları Stratejilerini Belirledi - 01 Mayıs 2024

Timreport – Hizmet İhracatçıları Stratejilerini Belirledi – 01 Mayıs 2024

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) düzenlediği Hizmet İhracatı Strateji Konferansı ‘nda sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Hizmet İhracatçıları Birliği, 19-21 Nisan tarihlerinde Sapanca’da düzenlediği Hizmet İhracatı Strateji Konferansında sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak için bir araya geldi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı (HİB) Şekib Avdagiç ve HİB bünyesindeki sektör temsilcilerinin katıldığı strateji toplantısında, her sektör kendi özelinde değerlendirme yaparak sorunlarını paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Hizmet ihracatı özellikle son yıllarda küresel anlamda hızlı bir büyüme kaydetmekte ve ürettiği ekonomik değer bakımından ülke ekonomilerinde hayatî bir yer tutmaktadır. Dünya ticaretindeki yeri gün geçtikçe artan hizmetler sektörü, bugün küresel hasılanın üçte ikisini ve istihdamın yüzde 50 sini oluşturmaktadır. Bizler de ülkemizi bu yarışta en ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2024 yılında da aynı başarıları devam ettirmek niyetindeyiz. Bu ivmeyle, yıl sonu hedefimiz olan 110 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı, bu vesileyle cari açığın kapatılmasına yine önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşma yolculuğumuzda daima bizlerle olan Hizmet İhracatçıları Birliğine ve HİB Yönetim Kurulu Başkanımız Şekib Avdagiç’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Hedef, Dünyadan Daha Fazla Pay Almak

HİB’in altı yıl önce 644 üye ile kurulduğunu bugün ise 5 bin üyeyi aştıklarını belirten Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç, hizmet ihracatçılarının 18,2 milyon çalışan ile toplam istihdamın yüzde 57,7’sini, toplam GSYİH’nin ise yüzde 56’sını tek başına karşıladığına vurgu yaptı. Avdagiç, “Hizmet sektörü sadece toplam istihdama pozitif etki etmiyor aynı zamanda kadın istihdamı noktasında da pozitif ayrımcılık yapıyor. Son 10 yılda sektördeki kadın istihdamı yüzde 28,8’den yüzde 35,71’e yükseldi.

Son 10 yılda ilave istihdam edilen çalışan sayısı ise 5 milyon oldu. Türkiye’nin geçen yıl hizmet ihracatı 99,8 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatı ile birlikte toplam ihracatımız 355,8 milyar dolar oldu. Hizmet ihracatçılarımız ise toplam ihracatın yüzde 28’ini karşılıyor. Dünyanın en büyük 19’uncu ekonomisi konumundaki Türkiye, mal ihracatında dünya 30’uncusuyken hizmet ihracatında 23 ‘üncü sırada yer alıyor.” dedi.

Ayrıca, Hizmet İhracatı Sürdürülebilirlik Eylem Planı Strateji Çalışması gerçekleştirdiklerini ve Sektörel Eylem Planını ortaya koyduklarını kaydeden HİB Başkan Şekib Avdagiç, “İhracatçılarımızın devlet desteklerinden yararlanması için çalışıyoruz. 2023 sonu itibariyle üyelerimiz 2,8 milyar liralık genel destekten ve 2,5 milyar liralık Turquality ve marka desteğinden faydalandılar. Turquality ve marka destek programındaki firma sayısı 2023 yılında 56’ya E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) programındaki firma sayısı 17’ye yükseldi. ‘İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı’ çerçevesinde 470 firma yetkilisine hususi damgalı pasaport verildi. Sağlık vizesi için birliğimize 720 başvuru geldi ve 525’ten fazla sağlık vizesi verildi.

HİB olarak hizmet ihracatında sürdürülebilir büyüme ve büyük dönüşüm planları yapıyoruz. Bu amaçla stratejik ve milli bir bakış açısı oluşturduk.” şeklinde konuştu.

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç: Dünyanın en büyük 19 ‘uncu ekonomisi konumundaki Türkiye, mal ihracatında dünya 30 ‘uncusuyken hizmet ihracatında 23’üncü sırada yer alıyor.”

Dış Ticarete Hizmet Etkisi

2028 yılında 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi olduğunu hatırlatan ve hizmet ihracatının toplam dış ticaret dengesini önemli ölçüde etkileyeceğinin altını çizen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, “2023’te 7,8 trilyon dolara ulaşan küresel hizmet ihracatından 100 milyar dolarla yüzde 1,3 pay aldık. Pandemi dönemindeki küresel gerilemenin ardından, hizmet ihracatımızda yeni bir seviyeye ulaştığımızı net bir şekilde görüyoruz. 2024 yılı için toplam ihracatta 377 milyar dolar hedefimiz var. Ortak akıl ve istişareyle tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bir arada olmaktan ve ortaya çıkan bu tablodan son derece mutluyum.” dedi.

Hizmet İhracatçıları Birliği Bünyesindeki Sektörlerin Talep ve Beklentileri:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

 • Türkiye’nin bütüncül bir yaklaşım ile markalaşması.
 • Kalifiye personel yetersizliği.
 • Turizm sektörünün Ticaret Bakanlığı desteklerinden faydalandırılması.

Sağlık Turizmi

 • Yabancı personel istihdamında düzenleme yapılması.
 • Türkiye Gelişim Ajansı (TGA) gibi tek ve güçlü bir merkezden “Türkiye Sağlık Markası” oluşturmak amacıyla reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

Eğitim Hizmetleri

 • Üniversitelerden mezun öğrencilere mezuniyet sonrası çalışma izni sağlanması ve Mavi kart/çift uyruklu Türk Vatandaşları için Kontenjan Kısıtlaması uygulamasının kaldırılması.
 • Devlet ve Vakıf üniversiteleri arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi.
 • Uluslararası öğrencilerin ikamet izin süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi.

Eğlence ve Kültür Hizmetleri

 • TCMB kaynaklı düşük maliyetli kredi türü olan “Reeskont Kredilerinin” kullanımı için döviz kazandırıcı hizmetler tanımlamasına eğlence ve kültür hizmetlerinin dâhil edilmesi.
 • Artan dizi yapım maliyetlerine karşın sektörün rekabetçi özelliğini destekleyecek teşviklerin sağlanması.
 • Animasyon-çizgi film alt sektöründe telif haklarına yönelik düzenleme yapılması