Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaGenelTıp Merkezlerinin Taşınma Talepleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

Tıp Merkezlerinin Taşınma Talepleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.02.2021 tarihinde Tıp merkezlerinin taşınma talepleri hakkında duyuru yayımlandı

SHGM Tıp Merkezi Taşınma Talepleri Duyurusu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 64706799
Konu : Taşınma Talepleri

 

………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

A tipi, B tipi veya C tipi tıp merkezi olarak faaliyet gösterirken il içi veya il dışı taşınarak tıp merkezine dönüşüm için müracaat edip taşınması uygun görülen, ön izin aşamasında olan ve ön izin alıp ruhsatlandırma aşamasında olan kuruluşlara yönelik Bakanlığımıza sorulan görüşler kapsamında açıklama yapılma gereği oluşmuştur.

Bilindiği gibi 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlığımızca ruhsatlandırılarak hizmet veren kurum türlerinden olan tıp merkezleri ile ilgili Yönetmelikte 01/10/2019 tarih ve 30905 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle 01/10/2019 tarihinden önce meri mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılan A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezleri Yönetmeliğin Geçici 3. maddesi hükümlerine tabi olarak 01/10/2019 tarihindeki mevcut halleriyle faaliyetlerine devam edebilecektir.

A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezi statüsünde hizmete devam eden kuruluşların 01/10/2019 tarihinden sonra taşınarak tıp merkezine dönüşme talepleriyle ilgili olarak Yönetmeliğin Geçici 3. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine göre;

  1. 1.A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinden taşınarak yeni tıp merkezine dönüşmek isteyenlerin en az bir A tipi, B tipi veya C tipi tıp merkeziyle birleşmesi gerekmektedir. A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezleri başka bir tıp merkezi ile birleşmeden taşınarak yeni tıp merkezine dönüşemeyecektir. Birleşme işlemi yeni tıp merkezine Bakanlığımızca ruhsat numarası verilmesi aşamasında yapılacaktır.
  2. 2.Taşınıp birleşerek yeni tıp merkezine dönüşmek isteyen A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinin ön izin alabilmesi için, ruhsata esas uzman hekim kadrolarının en az iki farklı branşta toplam on uzman hekim şartını sağlaması gerekmektedir.

Yukarıda izah edilen mevzuat hükümlerinin il içi veya il dışı taşınarak tıp merkezine dönüşüm için müracaat edip taşınması uygun görülen, ön izin aşamasında olan ve ön izin alıp ruhsatlandırma aşamasında olan kuruluşların mesul müdürlerine veya sahiplerine tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. M. Ertuğrul EĞİN

Bakan a.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Bursa İl Sağlık Müdürülüğü
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü –
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
Batman İl Sağlık Müdürlüğü
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü –
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü –
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü