Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerTÜİK 2016 Sağlık Harcamaları İstatistikleri Açıklandı

TÜİK 2016 Sağlık Harcamaları İstatistikleri Açıklandı

Sağlık harcamaları konusunda veri derleme ve analiz çalışmaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Sağlık Hesapları Sistemi metodolojisine uygun olarak, ülke genelinde ilk kez Sağlık Bakanlığı tarafından, 1999-2000 yılları için uygulanan “Ulusal Sağlık Hesapları” projesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalar, takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülmüştür. En son 2015 yılına ait Sağlık Harcamaları İstatistikleri Haber Bülteni 15 Kasım 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Bu haber bülteni ile, 2016 yılına ait sağlık harcamaları istatistiklerinin yanısıra, karşılaştırmalı temel göstergeler de sunulmaktadır.

KULLANILAN VERİ KAYNAKLARI:

1. Genel Devlet Sağlık Harcamaları İçin:
– Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşların sağlık harcamaları için, Maliye Bakanlığı’nın Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan Bütçe Kesin Hesap Sonuçları kullanılmıştır.
– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık harcamaları, nakit bazlı değerler esas alınmak suretiyle Kalkınma Bakanlığı ve SGK’dan alınmıştır.
– Yerel yönetimlerin (Belediyeler, İl Özel İdareleri, vb.) sağlık harcamaları için, Bütçe Kesin Hesap Sonuçları kullanılmıştır.

2. Özel Sektör Sağlık Harcamaları İçin:
– Hanehalkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamaları, TÜİK tarafından uygulanan Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına dayalı olarak tahmin edilmiştir.
– Özel sigorta şirketlerinin sağlık harcamaları, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından anket yoluyla derlenmiştir.
– Özel sektör “Diğer” sağlık harcamalarında, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşların ve diğer işletmelerin yaptığı sağlık harcamaları kapsanmıştır.

3. Yatırım Harcamaları İçin:
– Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşların yatırım harcamaları için, Maliye Bakanlığı’nın Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan Bütçe Kesin Hesap Sonuçları ve Kalkınma Bakanlığı’nın verileri kullanılmıştır.
– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yatırım harcamaları, Kalkınma Bakanlığı’ndan alınmıştır.
– Yerel yönetimlerin (Belediyeler, İl Özel İdareleri, vb.) yatırım harcamaları için, Bütçe Kesin Hesap Sonuçları ve Kalkınma Bakanlığı’nın verileri kullanılmıştır.

Konuyla ilgili TÜİK tarafından yayınlanan haber bültenine ve tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

TÜİK Sağlık Harcamaları İstatistikleri Haber Bülteni

TÜİK Sağlık Harcamaları İstatistikleri Tablolar