Türkiye – Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi Kuruyoruz – 17 Ağustos 2023

Türkiye – Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi Kuruyoruz – 17 Ağustos 2023