Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Özet Raporu Yayınlandı

0
60
Hastane Enfeksiyonu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2016 Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Özet Raporu yayınlandı.

Rapor için: http://www.thsk.gov.tr/guncel/duyurular/211-mikrobiyoloji-referans-laboratuvarlar%c4%b1-daire-ba%c5%9fkanl%c4%b1%c4%9f%c4%b1-duyurular/2016-ulusal-hastane-enfeksiyonlari-surveyans-ozet-raporu.html