Üniversite Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine Konulu Duyuru Metni

0
20
Özel Hastaneler Derneği
BXP25988

SGK Başkanlığı tarafından 22.07.2013 tarihinde “Üniversite Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine” konulu duyuru metni yayınlandı.

Bilgilerinize,

OHSAD


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

22.07.2013
DUYURU

ÜNİVERSİTE SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesinin, 01/01/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18/07/2013 tarihli, E.2011/113,K.2012 /108 sayılı “650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname“ nin ilgili hükümlerinin iptaline ilişkin kararının Resmi Gazetede yayımlanışından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görüldüğünden, kararda mevzubahis öğretim üyeleri 01/07/2013 tarihinden itibaren üniversitede sundukları sağlık hizmetlerini Kurumumuza fatura edebileceklerdir.
Tüm üniversite sağlık hizmeti sunucularına duyurulur.