Yerelleşme Sürecinde Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi

0
18
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU
File written by Adobe Photoshop¨ 5.2
  1. SGK tarafından 10. Kalkınma Planı ve 64. Hükümet Eylem Planı kapsamında Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) yapılan düzenlemeye ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyurunun aslı için: Yerelleşme Sürecine İlişkin Duyuru
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) yapılan düzenlemeye ilişkin liste için