Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerYoğun Bakım Ünitesinde Kullanılan Kan Bileşenleri İle İlgili Duyuru

Yoğun Bakım Ünitesinde Kullanılan Kan Bileşenleri İle İlgili Duyuru

SGK tarafından Yoğun Bakım Ünitesinde Kullanılan Kan Bileşenleri İle İlgili Duyuru yayınlandı.


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KULLANILAN KAN BİLEŞENLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği 4.6 – Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi başlıklı maddesinin dördüncü fıkrasında ” SUT eki EK-2/C Listesi kapsamında yer alan işlemler için sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılan kan ve kan bileşenleri, tanıya dayalı işlem puanlarına dâhil olduğundan Kuruma fatura edilemez. (Ancak 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde bu kan bileşenlerinin puanının %30’u sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)” hükmü yer almaktadır.

Buna göre yoğun bakım tedavilerinde 705.371 ve 705.430 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde bu kan bileşenlerinin puanının %30’u sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. 705.440 kodlu kan bileşeni (Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi) ) kullanılması halinde ise; 2.4.4.H – Yoğun bakım tedavisi maddesi 5. fıkrasında belirtildiği üzere trombosit süspansiyonu bedelleri paket işlem puanından ayrıca tam fiyatlı şekilde faturalandırılır.

Duyurunun aslı için: Yoğun Bakım Ünitesinde Kullanılan Kan Bileşenleri İle İlgili Duyuru