Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberlerYurtdışı İlaç e-Reçete ve e-Rapor Uygulaması Hakkında Duyuru Yayımlandı

Yurtdışı İlaç e-Reçete ve e-Rapor Uygulaması Hakkında Duyuru Yayımlandı

SGK tarafından yurtdışı ilaç elektronik reçete ve elektronik rapor uygulaması konusunda duyuru yayımlandı.
Duyuru için: Yurtdışı İlaç e-Reçete ve e-Rapor Uygulaması Hakkında Duyuru (2 Ekim)

Yurtdışı İlaçlar hakkında duyuru (27 Eylül)

Ekler (27 Eylül)


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

02.10.2019

YURTDIŞI İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilemeyen ve yurt içinden temin edilemeyen ilaçlar, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından Kurumumuz veya Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından temin edilebilmekte ve bu şekilde temin edilerek bedelleri Kurumumuzca karşılanan ilaçlar Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)”nde yer almaktadır.

Bu kapsamda; 2016 yılından beri kullanılabilen elektronik reçete ve elektronik rapor uygulamaları yurtdışından temin edilen ilaçlar için de zorunlu hale getirilecek olup; bu ilaçlar için 01/11/2019 tarihinden itibaren düzenlenecek ilaç kullanım raporu ve reçetelerin SUT’un “4.1.5 – Elektronik reçete uygulaması” ve “4.1.3 – İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” maddeleri ile diğer mevzuat hükümleri ve Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenmesi gerekmektedir.

Yurtdışı ilaç elektronik reçete ve elektronik rapor uygulaması kapsamında;

Reçete tarihi 01.11.2019 ve sonrası olan manuel reçeteler Kurumumuz veya TEB tarafından kabul edilmeyecektir.

E-reçete ve e-raporlarda, reçetenin/raporun sistemde kayıtlı olması yeterli olup Kurum veya TEB tarafından e-rapor ve e-reçete (T.C. Kimlik no ve e-reçete numarasının bildirilmesi yeterlidir) kâğıt ortamında istenmeyecektir.

01.11.2019 tarihinden önce manuel olarak düzenlenen ilaç kullanım raporları, rapor geçerlilik süresi bitimine kadar kullanılabilecektir.

Vatandaşlarımızın 01.11.2019 tarihinden itibaren sorun yaşamaması için sağlık hizmeti sunucuları ve hekimlerimiz tarafından gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.