Zorunlu Açıklama

0
81

Dernek Yönetim Kurulumuzun 11 Kasım 2022 tarihli TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında sektörümüze ilişkin görüşülen konular hakkındaki açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Sektörümüze ve kamuoyuna önemle duyurulur.

 

TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA SEKTÖRÜMÜZE İLİŞKİN
GÖRÜŞÜLEN KONULAR HAKKINDA ZORUNLU AÇIKLAMA
15 Kasım 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat BİLGİN tarafından 11 Kasım 2022 tarihli TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında özel hastanelerde ciddi istismarlar olduğundan ve buna yönelik Bakanlık çalışmalarından bahsedilmiş, ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumu ile daha önceden kısmi anlaşması bulunan 23 hastanenin vatandaşı istismar etmiş olmaları nedeniyle sözleşmesinin tamamen feshedilmiş olduğunu ifade edilmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Sayın Bakanımızın konuşmasında geçen ve Derneğimiz üyesi olan 23 hastaneye ilişkin vatandaşın istismar edildiği konusundaki beyanlarına katılmamız olanaklı değildir. Söz konusu 23 hastane ülkemizde sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, uluslararası kalite belgelerine sahip, sağlık turizmi hizmetleri kapsamında önemli sayıda hasta tedavi eden, gerek cihaz gerekse personel konusunda ciddi yatırımlar yapmış hatta bazıları sektörümüze kalifiye personel yetiştiren üniversiteler kurmuş, kısacası sektörümüzün lokomotifi olan özel sağlık kuruluşlarıdır.

Bazılarının yurt dışı ortaklıkları söz konusudur ve global şirketleri uluslararası borsalarda işlem görmektedir. İstismar iddialarının bu hususlar göz önüne alınmadan gündeme getirildiği değerlendirilmektedir.

Yine bu hastanelerimizin pek çoğunun başka ülke Sağlık Bakanlıkları ve sosyal güvenlik kuruluşları ile resmi sözleşmeleri vardır, başka ülkelerde yatırımları vardır, binlerce personel ve hekim istihdam etmekte olup saygın yerlere sahiptir. Dolayısı ile bu iddiaların kurumlarımızın uluslararası itibarını zedeleyebileceği göz ardı edilmiştir.

Bu kurumlarımıza sağlık turizmi kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden, ileri uzmanlık ve teknolojik donanım gerektiren hastalıkların tedavisi için çok sayıda hasta gelmektedir. Bu hastalar ve bu hastaları yönlendiren hekimler ve kurumlar nezdinde de itibar sarsıcı bir açıklama olduğu düşünülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan sözleşme çerçevesinde zaman zaman tüm hastanelerde olduğu gibi söz konusu 23 hastanede eksik ve yanlış işlemler olduğunda gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Ancak ağır bir itham olan ve sözleşmeyi feshi gerektirecek “istismar” nedeniyle açılmış herhangi bir soruşturma ya da dava yoktur.

Söz konusu hastanelerin gerek çalışanları ve hekimleri, gerek hizmet alan hastaları gerekse yurtiçi ve yurtdışında paydaşları ve ortakları nezdinde itibarını zedeleyici “istismar” iddialarının gerçeğe dayanmadığını düşünmekteyiz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde uzun yıllardır bahsi geçen sağlık kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu ile kısmi branş sözleşmesi imzalamış olup 27 Mayıs 2022 tarihinden yayımlanan “2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” ile kısmi branş sözleşmesi uygulamasının sona erdirileceği ve sağlık kuruluşlarına tüm branşlarda sözleşme imzalaması için 7 gün gibi çok kısa bir süre verildiği duyurulmuştur. Bu gelişme üzerine kısmi branş sözleşmesi yapan bazı sağlık kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu ile yeni sözleşme imzalamamayı tercih etmiş olup bu sağlık kuruluşlarının sözleşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından feshedilmemiştir.

Bakanlığımızın dikkatini gerçek istismar alanlarına yoğunlaştıracağına inancımızı teyit eder, konuyla ilgili işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.

Saygılarımızla,

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği
Yönetim Kurulu