SUT’un Lenalidomid Başlıklı Bendinde Değişiklik

0
57
SGK Mevzuat

DANIŞTAY KARARI İLE İLGİLİ DUYURU
Danıştay Onbeşinci Dairesinin 01/04/2016 tarihli ve 2016/2324 Esas sayılı kararı ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.C maddesinin “Lenalidomid” başlıklı (n) bendinde yer alan “Tedavinin devamında her 6’ıncı kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

03/06/2016 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütülecektir.

Duyurunun aslı için: Danıştay Kararı ile İlgili Duyuru