Pazar
Şubat, 25

Sağlık Bakanlığı'ndan Haberler

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Resmî Gazete’de Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından ''Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'' 13 Eylül 2022 tarihli ve 31952 no'lu Resmî Gazete'de...

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihinde 31883 no'lu Resmî Gazete'de Yayımlandı. Özel Hastaneler yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair...

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01 Temmuz 2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Ayakta...

Malpraktis Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı – 15.06.2022

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına Ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında...

2020 Yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl hazırlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 yayınlandı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 (Türkçe) Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 (İngilizce) Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 Genel Bilgilendirme Sağlık...

Tarama Amaçlı PCR Testi Uygulamasının Kaldırılması Hakkında Yazı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2022 tarihinde, hastalara yatış öncesinde/sırasında ya da günübirlik invaziv/noninvaziv işlemler öncesinde tarama amaçlı PCR testi...

Sağlık Bakanlığı Tarafından Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından '' Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği '' 26 Nisan 2022 tarihinde 31821 no'lu Resmî Gazete'de yayımlandı. Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği - 26 Nisan 2022 Ekler

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetlerine Dair Yönetmelik Yayımlandı

'' İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetlerine Dair Yönetmelik  '' 26 Nisan 2022 tarihinde 31821 Numaralı Resmî Gazete'de yayımlandı. İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit...

Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından '' Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  '' 14 Nisan 2022 tarihinde 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 14 Nisan...

Sağlık Bakanlığı Tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Nisan 2022 tarihinde 31797 no'lu Resmî Gazete'de Yayımlandı 2 Nisan 2022 CUMARTESİ Resmî...

Tıp Merkezi Ruhsatlandırmaları Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tıp Merkezi Ruhsatlandırmaları hakkında 16 Mart 2022 tarihinde duyuru yayımlandı   T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-64706799-449-513     16/03/2022 Konu: Tıp...

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınladı

Sağlık Bakanlığı ''Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik''  10 Şubat 2022 Tarihinde Resmi Gazete'de  yayınlandı. Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik_10 Şubat 2022