Cumartesi
Şubat, 24
Ana SayfaGenelTTB-HUV Katsayısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebimizi TTB ye ilettik

TTB-HUV Katsayısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebimizi TTB ye ilettik

Sektörümüzün yakından takip ettiği üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Türkiye geneli uygulanacak olan “Katsayı Listesi” 2021 Yılı katsayılarına %30 oranında artış yapılarak 24 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştır.

Söz konusu katsayı serbest meslek icrası yapan hekimler dışında özel sağlık kuruluşları ile sigorta şirketleri, banka sandıkları ve diğer kurumlar arasındaki anlaşmalarda yıllık fiyat artışlarında esas alınmakta, kurumsuz hastalar için geçerli olan cari fiyat listeleri ve yabancı hasta fiyatları da bu katsayı artışına paralel düzenlenmektedir.

Ayrıca, özel hastanelerde ağırlıklı olarak bir oran hak edişi ile çalışan hekimler için bu katsayı artışı doğrudan ücret ve hak ediş tutarlarının aynı oranda etkilenmesi anlamını ifade etmektedir. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği’nce belirlenen katsayı artış oranları sektörün tüm paydaşları tarafından kullanılmakta olması sebebiyle oldukça önemlidir.

2021 yılında özel sağlık kuruluşlarının %80’leri aşan maliyetleri, son asgari ücrete yapılan (brütte %40, nette %50) artışa karşın SGK tarafından yıllardır sabit fiyat ve çok işlem politikası ve buna ilave olarak TUİK tarafından açıklanan 2021 yılı 12 aylık TÜFE artışı %36,08, ÜFE artışı ise %79,89 oranları dikkate alındığında TTB Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayı Listesinde yapılan %30 luk artışın yeterli olamayacağı açıkça ortadadır.

Derneğimiz tarafından, özel sağlık sunucularının sigorta şirketleri ile sözleşmelerin durumu, sağlık çalışanlarına yapılacak ücret artışı, diğer giderlerin karşılanamaması nedeni ile ortaya çıkacak sorunlar, her geçen gün fiyatları artan malzeme temininde ortaya çıkabilecek sıkıntılar ve kamu kurumları tarafından da açıklanan verilerin de dikkate alınarak 2022 yılı için belirlenen HUV Katsayısı düzenlemesinin 1 Ocak 2022 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere hızlıca yeniden düzenlenmesi hususundaki talebimiz Türk Tabipleri Birliği’ne yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir.

Sektörümüze önemle duyurulur.